Motto & Maklumat

MOTTO

INOVATIF (Inovasi tiada henti)

INFORMATIF (senantiasa memberikan Informasi Kepada Petani)

VARIATIF (Memberikan Variasi Teknologi kepada petani)

KREATIF (Kreatif berkarya dalam Menyuluh)

MAKLUMAT

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN BERSEDIA MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”
Back to top button